×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

Regulamin serwisu MATMAG.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE


1. Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Obowiązujący Regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem: https://www.matmag.pl/regulamin


2. Portal Matmag.pl ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych oraz nauczycieli. Dzieci mogą być zarejestrowane w Serwisie jedynie przez rodziców (przedstawicieli ustawowych) lub za ich zgodą, na zasadach przedstawionych w dalszej części Regulaminu.


3. Właścicielem serwisu MATMAG.pl (zwanym dalej także "Usługodawcą") jest firma:

SZLIFF Izabela Kanadys
http://szliff.pl
kontakt@matmag.pl
ul. Wróbla 24 lok. 1
00-564 Warszawa
NIP: 113-101-40-55II. POLITYKA PRYWATNOŚCI


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


4. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Twoje dane nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem informacji udostępnianych innym użytkownikom serwisu, takich jak imię i nazwisko, miejscowość, szkoła, klasa oraz zdjęcie, które to informacje mogą być wyświetlane na Twoim profilu oraz innych podstronach (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów). Masz prawo do wglądu, zmiany oraz usuwania udostępnionych przez siebie danych osobowych.


5. Podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu MATMAG.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych z serwisem MATMAG.pl.


6. Rejestrując się w serwisie MATMAG.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Usługodawcę.


7. Dane osobowe zbierane są w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, realizacją zamówień, wysyłką newsletterów, obsługą reklamacji, oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia korzystanie z serwisu.


9. W celu umożliwienia poprawnego korzystania z serwisu prosimy o informowanie nas o każdorazowej zmianie używanego przez Ciebie adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Ciebie niepoprawnego adresu mamy prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach Twojego konta zostały poprawnie doręczone.


CIASTECZKA (COOKIES)


10. Podczas korzystania z serwisu MATMAG.pl na Twoim dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Twojej sesji p zalogowaniu się w naszym serwisie oraz do tworzenia statystyk oglądalności.


DZIECI


11. Dzieci, które ukończyły 13 rok życia mogą zarejestrować się na stronie MATMAG.pl po uzyskaniu zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych i akceptacji przez nich Regulaminu. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być zarejestrowane przez swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zwracamy uwagę rodziców i przedstawicieli ustawowych na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w Internecie.


ZMIANY


12. W miarę rozwijania się serwisu MATMAG.pl zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz zasadach polityki prywatności. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie https://www.matmag.pl/regulamin.III. PRAWA AUTORSKIE


13. Materiały zawarte w serwisie MATMAG.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.


14. Materiały zawarte w płatnej części serwisu mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z treści z zakresu danej klasy, w tym przez szkoły lub nauczycieli, którzy wykupili abonament grupowy. Materiały w formacie PDF można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.


15. Wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy. W tych sprawach prosimy o kontakt (dane adresowe w pkt. 3 Regulaminu).


16. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.IV. PŁATNOŚCIREALIZACJA PŁATNOŚCI


17. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.


FAKTURY VAT


18. Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać do nas dane potrzebne do wystawienia faktury najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie kursów oferowanych w MATMAG.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.


REKLAMACJE


19. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu MATMAG.pl wskazany w pkt 3 Regulaminu, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.


20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z użycia, niemożności użycia, błędnego działania Serwisu lub nieprawidłowego korzystania z serwisu MATMAG.pl przez Użytkownika lub osoby trzecie, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy, lub ich zaistnienie było możliwe do przewidzenia przy zachowaniu szczególnej staranności.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.


22. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.VI. REGULAMIN USŁUGI "ABONAMENT"


23. Aby uzyskać dostęp do interaktywnego kursu matematyki on-line zamieszczonego pod adresem https://matmag.pl Użytkownik serwisu musi zarejestrować się w serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie https://matmag.pl/rejestracja i dokonać płatności internetowej w formie przelewu lub płatności kartą kredytową.


24. Dostęp do kursu opłacony przelewem jest ważny od momentu realizacji płatności przez bank i upływa zgodnie z zakupioną przez Użytkownika opcją (po 30 dniach, po 90 dniach, po 180 dniach, lub po 365 dniach).VII. GWARANCJA SATYSFAKCJI


25. Jeśli po zakupie abonamentu, dostęp do pełnej klasy i funkcjonalności serwisu nie spełni oczekiwań, mogą Państwo zgłosić nam to w ciągu dziesięciu dni od daty zakupu.


26. Zgłoszenie zwrotu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://matmag.pl/kontakt, podając adres e-mail użytkownika i prośbę o zwrot pieniędzy. Odeślemy specjalny formularz zwrotu, który należy wypełnić swoimi danymi i przesłać do nas. Zwrócimy przelewem na konto 100% zapłaconej kwoty.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


27. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie https://matmag.pl/regulamin.