×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

2. Objętość ostrosłupa

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Objętość ostrosłupa

Matematyka pozwala nam badać wnętrze ostrosłupa. To jak wyprawa wewnątrz tajemniczej piramidy.

Objętość ostrosłupa obliczamy za pomocą takiego wzoru:
V=1/3 Pp * H, gdzie "Pp" to pole podstawy, a "H" to wysokość ostrosłupa.

Sposób obliczenia pola pola podstawy zależy od tego, jaki wielokąt jest podstawą ostrosłupa. Na przykład, jeśli podstawą jest kwadrat, to pole podstawy obliczymy ze wzoru a². Jeśli podstawą jest prostokąt, użyjemy wzoru a ⋅ b i tak dalej. A wysokość ostrosłupa to po prostu odległość między wierzchołkiem, a podstawą.

Pora na zadania.

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 6 cm, a jego wysokość wynosi 12 cm. Oblicz objętość ostrosłupa.
Pole podstawy obliczymy ze wzoru a².
Zatem V = 1/3a² ⋅ H
Podstawmy nasze dane do wzoru.
a = 6 cm, a H = 12 cm.
(6 cm)² to 36cm². 3 i 36 skracamy, otrzymując działanie 12 cm² ⋅ 12 cm.
To się równa 144 cm³.
Objętość tego ostrosłupa wynosi 144 cm³.

Zadanie nr 2.
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 9 m i 5 m, a jego wysokość wynosi 10 m. Oblicz objętość ostrosłupa.
Pole podstawy obliczymy ze wzoru a ⋅ b.
Zatem V = 1/3a ⋅ b ⋅ H
V = 1/3 ⋅ 9 m ⋅ 5 m ⋅ 10 m.
3 i 9 skracamy, otrzymując działanie 3 m ⋅ 5 m ⋅ 10 m.
To się równa 150 m³. Oznacza to, że objętość tego ostrosłupa wynosi 150 m³.