×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

7. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Matematyka jest jak sztuczka iluzjonisty – wydaje się skomplikowana, dopóki nie pozna się sekretu. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych to właśnie takie sztuczki, które stają się proste, gdy poznamy ich zasady.Mnożenie liczb całkowitych opiera się na dwóch zasadach.

Pierwsza z nich mówi, że mnożenie dwóch liczb o tych samych znakach daje wynik dodatni.
Na przykład
6 ⋅ 5 = 30. (−6) ⋅ (−5) też równa się 30, bo obie liczby są ujemne.
4 ⋅ 7 = 28 i (-4) ⋅ (-7) też = 28

Druga zasada mówi, że mnożenie dwóch liczb o przeciwnych znakach daje wynik ujemny.
6 ⋅ (−5) = −30, ponieważ mamy tutaj dodatnią i ujemną liczbę.
(-4) ⋅ 7 = -28, bo, ponownie, jedna z liczb jest ujemna, a druga dodatnia.

- Algebro, a jak jest z dzieleniem?

Tak samo, jak z mnożeniem!
Dzielenie dwóch liczb o tych samych znakach daje wynik dodatni.
12 : 3 = 4
(−12) : (−3) także = 4, bo obie liczby mają takie same znaki.

18 : 6 = 3
(-18) : (-6) = 3

Dzielenie dwóch liczb o przeciwnych znakach daje wynik ujemny.
Na przykład
12 : ( −3) = −4, bo jedna z liczb jest dodatnia, a druga ujemna.
(-18) : 6 = -3

- Już pamiętam. Te same znaki - wynik dodatni, przeciwne znaki - wynik ujemny.

- Tak, zgadza się!