×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

5. Jednostki objętości

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Jednostki objętości

Zasady zamiany jednostek objętości są takie same, jak zasady zamiany wszystkich innych jednostek. I właśnie za tę prostotę uwielbiamy matematykę.

Kiedy zamieniamy jednostki objętości na mniejsze - wykonujemy mnożenie. Kiedy zamieniamy jednostki objętości na większe - wykonujemy dzielenie.

Np.
Skoro 1 m³ to 1000 dm³, to aby zamienić metry sześcienne na decymetry sześcienne, mnożymy liczbę metrów sześciennych przez 1000.
Zatem 4 m³ to 4000 dm³, bo 4 x 1000 = 4000.
Skoro 1 ml to 0,001 l, to aby zamienić mililitry na litry, dzielimy liczbę mililitrów przez 1000.
5000 ml to 5 L, bo 5000 : 1000 = 5.

Spróbujmy teraz wykonać kilka zadań z zamiany jednostek objętości.

Przeliczmy 2500 mm³ na mililitry.
1 mm³ to 0,001 ml
Aby przeliczyć milimetry sześcienne na mililitry, dzielimy liczbę milimetrów sześciennych przez 1000.
2500 : 1000 = 2,5, więc 2500 mm³ to 2,5 ml.

Zamieńmy teraz 6 km³ na metry sześcienne.
1 km³ to 1 000 000 000 m³
Aby przeliczyć kilometry sześcienne na metry sześcienne, mnożymy liczbę kilometrów sześciennych przez miliard.
6 x 1 000 000 000 = 6 000 000 000, więc 6 km³ to 6 000 000 000 m³.

A ile litrów wody potrzebujesz, aby napełnić akwarium o objętości 72 dm³?
1 dm³ jest równy jednemu litrowi, więc 72 dm³ jest równe 72 litrom.
Do napełnienia akwarium potrzebujesz 72 litrów wody.