×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Co to są ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne to kolejna interesująca część świata matematyki, gdzie zamiast liczników i mianowników posługujemy się liczbami zapisywanymi po przecinku.

Ułamki dziesiętne to sposób wyrażania ułamków oparty na systemie dziesiętnym. Za pomocą ułamka dziesiętnego możemy zapisać ułamki o mianownikach, 10, 100, 1000 i tak dalej. Zamiast kreski ułamkowej, używa się przecinka, który oddziela część całkowitą, od części ułamkowej liczby. W przypadku ułamków właściwych, liczba całkowita to 0.


Jak zamienić ułamek zwykły na dziesiętny?
Przed przecinkiem zapisujemy część całkowitą, a po przecinku jego części dziesiętne, czyli licznik ułamka. To, w jaki sposób zapiszemy ułamek dziesiętny, zależy od tego, jaki mianownik ma dany ułamek zwykły.

Ułamek, którego mianownik to 10, będzie miał jedno miejsce po przecinku. Np. 3/10 zapiszemy jako 0,3.

Ułamek, którego mianownik to 100 będzie miał dwa miejsca po przecinku. Np. 21/100 zapiszemy jako 0,21.
Jeżeli licznik ułamka to liczba jednocyfrowa, stawiamy przed nią jeszcze zero. Ułamek 9/100 zapiszemy więc jako 0,09.

Ułamek, którego mianownik to 1000 będzie miał trzy miejsca po przecinku. Jeżeli licznik ułamka to liczba jednocyfrowa, stawiamy przed nią jeszcze dwa zera, a gdy jest to liczba dwucyfrowa, to jedno zero.
Np. 1/1000 zapiszemy jako 0,001
33/1000 zapiszemy jako 0,033
127/1000 zapiszemy jako 0,127

Gotowy na zadania?

Jak zapiszemy 5/10 jako ułamek dziesiętny?
Mianownik to 10, więc po przecinku będzie tylko jedno miejsce. 5/10 zapiszemy jako 0,5.
A 7/100? Mianownik to 100. Po przecinku będą więc dwa miejsca, ale nasz licznik to liczba jednocyfrowa. Dlatego musimy dopisać przed nią jeszcze zero.
A co z ułamkiem 3/1000? Mianownik to 1000, a więc po przecinku musimy wypełnić trzy miejsca. Licznik ułamka, czyli 3, to liczba jednocyfrowa, więc potrzebujemy jeszcze dwóch zer.

A co jeżeli licznik ułamka jest większy od mianownika? Na przykład 314/100? Wtedy mamy do czynienia z ułamkiem niewłaściwym, który zamieniamy na liczbę mieszaną. W naszym przypadku 3 i 14/100. Następnie przed przecinkiem zapisujemy część całkowitą, a po przecinku części dziesiętne.


Jeżeli mianownik ułamka zwykłego to 10, 100 lub 1000, wystarczy przepisać licznik jako cyfry po przecinku, według tego schematu, pamiętając o dopisywaniu zer, jeśli to konieczne. Natomiast gdy spotkasz się z innym mianownikiem, będziesz musiał go rozszerzyć lub skrócić, tak, aby wynosił 10, 100 lub 1000.
Np. ułamek 4/20. Możemy go łatwo skrócić do postaci 2/10, dzieląc licznik i mianownik przez 2. 2/10 zapiszemy jako 0,2.
Ułamek 3/5 rozszerzymy do postaci 6/10, mnożąc licznik i mianownik przez 2. 6/10 zapiszemy jako 0,6.
Ułamek 9/25 rozszerzymy do mianownika 100. Mnożąc licznik i mianownik przez 4, otrzymamy ułamek 36/100. Ten zapiszemy jako 0,36.