×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

2. Podzielność liczb przez 2, 4, 5, 10, 100

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Podzielność przez 2 i 4

Wiem już, które liczby są podzielne przez 5, 10 i 100. A które liczby dzielą się przez 2 i 4?
Cześć, Zuzia! Dobrze, że pytasz.
Dziś dowiesz się więcej o podzielności liczb parzystych.

[podzielność przez 2]
Zapamiętaj. Liczba dzieli się przez 2, jeśli jest liczbą parzystą. Liczba jest parzysta, kiedy jej ostatnia cyfra to zero, dwa, cztery, sześć lub osiem.
Sprawdźmy, czy ta liczba jest parzysta.
Widzimy, że jej ostatnia cyfra to 8.Oznacza to, że liczba 138 jest liczbą parzystą.

A ta liczba? Nie jest parzysta, ponieważ ma na końcu 5.

Wylosuję teraz kilka liczb, a Ty powiesz mi czy są parzyste.

[podzielność przez 4]
Zapamiętaj. Liczba dzieli się przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.
Na przykład. Liczba 124 dzieli się przez 4. Jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 24, która jest podzielna przez 4.

Kolejny przykład. Liczba 3514 nie jest podzielna przez 4. Jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 14, która nie jest podzielna przez 4.

Spróbuj teraz wskazać, które z tych liczb dzielą się przez 4.

Powtórzmy.
Liczba dzieli się przez 2, jeśli jest liczbą parzystą. Liczba jest parzysta, kiedy jej ostatnia cyfra to zero, dwa, cztery, sześć lub osiem.
Liczba dzieli się przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.