×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

3. Odległość na osi liczbowej

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Odległość na osi liczbowej

Co to jest oś liczbowa, wiesz z poprzedniego filmu. Link zostawiam w opisie. Dziś nauczysz się obliczać odległość pomiędzy dwoma punktami na osi liczbowej.

Co to jest oś liczbowa?
https://www.youtube.com/watch?v=taamjNVkQ20

Odległość na osi liczbowej to informacja o tym, jak daleko od siebie leżą punkty o danych współrzędnych.
Np. Jeśli współrzędna punktu A to 2, a współrzędna punktu B to 5, to odległość między nimi wynosi 3.
Jeśli współrzędna punktu C to -4, a współrzędna punktu D to 1, to odległość między nimi wynosi 5.

Zatem obliczanie odległości na osi liczbowej jest po prostu mierzeniem tej odległości. Nie zawsze jednak będziesz patrzeć na oś liczbową. Istnieją reguły, które pozwolą Ci w pamięci obliczać odległość.

Aby obliczyć odległość między danymi punktami na osi liczbowej, należy odjąć mniejszą współrzędną od większej, niezależnie od tego, czy współrzędne są dodatnie czy ujemne.

Zobaczmy to na przykładzie.
Mamy punkty o współrzędnych 4,5 i 7,2.
Odejmujemy 4,5 od 7,2, co równa się 2,7. Zatem odległość między tymi punktami wynosi 2,7.

A ogledłość między punktami 39 i 36,6 ?
39 - 36, 6 = 2,4 . A więc odległość między tymi punktami wynosi 2,4.

Jeżeli masz do czynienia z punktami o ujemnych współrzędnych, pamiętaj, że liczby na osi liczbowej rosną w prawą stronę. Oznacza to, że liczba ujemna jest tym większa, im bliżej jej do zera. Np. Liczba -10 jest większa od liczby -100.
A więc odległość pomiędzy punktami o współrzędnych -8,5 i -3,1 obliczymy odejmując -8,5 od -3,1. Bo liczba -3,1 jest większa. Pamiętaj również, że odejmowanie liczby ujemnej zamieniamy na dodawanie jej liczby przeciwnej.
A więc -3,1 - (-8,5) = -3,1 + 8,5,. To się równa 5,4
Zatem odległość między tymi punktami wynosi 5,4.

A teraz -11 i -4
-4 - (-11) = -4 + 11. To się równa 7.
Odległość między tymi punktami wynosi 7.

Dowolna liczba dodatnia jest większa od dowolnej liczby ujemnej, dlatego wiemy, że kiedy jedna ze współrzędnych jest ujemna, a druga dodatnia, to odejmujemy liczbę ujemną od dodatniej.
-3,4 i 2,1
Odejmujemy -3,4 od 2,1, co daje nam 2,1 - (-3,4) = 2,1 + 3,4 i to równa się 5,5. Odległość między tymi punktami wynosi wynosi 5,5.

Czy uda Ci się obliczyć odległość między punktami o współrzędnych -17,3 i 29,8?