×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Ile osi symetrii

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Oś symetrii

Poznajmy magiczną granicę, która dzieli figury na dwie połowy, doskonale równomierne części. Odkrywa ona przed nami piękno i harmonię matematycznych kształtów.

Oś symetrii to prosta, która przechodzi przez środek danej figury i dzieli ją na dwie identyczne części, które są swoim odbiciem lustrzanym. Innymi słowy, jest to linia, wzdłuż której można "złożyć" figurę tak, aby obie jej strony idealnie się pokrywały. Niektóre figury nie mają żadnej osi symetrii, inne mają ich nieskończenie wiele.

FIGURY Z JEDNĄ OSIĄ SYMETRII
Figury, które mają tylko jedną oś symetrii to np.
- trójkąt równoramienny - w tym przypadku oś dzieli trójkąt na dwa trójkąty prostokątne.
- trapez równoramienny, którego oś symetrii dzieli go na dwa trapezy
oraz deltoid (niebędący rombem) - czyli figura przypominająca latawiec. Oś symetrii deltoidu dzieli go na dwa trojkąty różnoboczne.

FIGURY Z DWIEMA OSIAMI SYMETRII
Figury, które mają dwie osie symetrii to np.
- prostokąt (niebędący kwadratem). Jedna oś symetrii przechodzi po środku dłuższych boków prostokąta, a druga po środku krótszych boków i w obu przypadkach dzieli go na dwa mniejsze prostokąty.
- I romb (niebędący kwadratem). Osie symetrii przechodzą przez dwa przeciwległe wierzchołki rombu i dzielą go na dwa trójkąty równoramienne.

OŚ SYMETRII WIELOKĄTÓW FOREMNYCH
Wielokąty foremne mają tyle osi symetrii, ile wierzchołków.
Trójkąt równoboczny ma więc 3 osie symetrii, bo ma 3 wierzchołki. Kwadrat ma 4 osie symetrii, bo ma 4 wierzchołki. Pięciokąt foremny ma 5 osi symetrii i tak dalej.

NIESKOŃCZONA LICZBA OSI SYMETRII
Figurami wyjątkowymi pod względem liczby osi symetrii są koło i okrąg. Obie te figury mają nieskończenie wiele osi symetrii. Każda prosta przechodząca przez środek koła i okręgu jest ich osią symetrii, ponieważ dzieli je na dwie identyczne części.

BRAK OSI SYMETRII
Figury, które nie mają osi symetrii to np. równoległobok niebędący kwadratem, ani prostokątem, trójkąt różnoboczny lub inny, nieregularny wielokąt. Tych figur nie można podzielić na dwie identyczne części, które są swoim odbiciem lustrzanym.