×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Czy figury symetryczne względem punktu

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Co to jest symetria

Symetria odgrywa zasadniczą rolę w postrzeganiu piękna i porządku w otaczającym nas świecie.

Symetria jest niezwykle istotna nie tylko w nauce. Odgrywa zasadniczą rolę wszędzie tam, gdzie ważna jest harmonia i estetyka, między innymi w sztuce i architekturze. Dlatego dziś chciałbym zapoznać Cię z tym fascynującym zagadnieniem. Omówimy dwa rodzaje symetrii - osiową i środkową.

Symetria osiowa
Oś symetrii to prosta, która przechodzi przez środek danej figury i dzieli ją na dwie identyczne części, które są swoim odbiciem lustrzanym. Innymi słowy, jest to linia, wzdłuż której można ""złożyć"" figurę tak, aby obie jej strony idealnie się pokrywały.

Przykłady figur osiowosymetrycznych to:
- Trójkąt równoramienny: ma jedną oś symetrii, która dzieli go na dwa trójkąty prostokątne.
- Romb niebędący kwadratem: ma dwie osie symetrii, które dzielą go na dwa trójkąty równoramienne.
- Wielokąty foremne: mają tyle osi symetrii, ile wierzchołków. Trójkąt równoboczny ma więc 3 osie symetrii, kwadrat 4, pięciokąt 5 i tak dalej.
- Koło i okrąg: mają nieskończenie wiele osi symetrii. Każda prosta przechodząca przez środek koła i okręgu jest ich osią symetrii.

Symetria środkowa
Środek symetrii danej figury to punkt dokładnie na jej środku, względem którego ta figura jest symetryczna sama do siebie. Po obróceniu o 180 stopni, figura środkowosymetryczna idealnie się pokryje.
Przykładem są okrąg i koło, odcinek, kwadrat, prostokąt, romb. Wszystkie te figury zachowują ten sam kształt po obróceniu ich o 180 stopni.

Figury mogą być symetryczne nie tylko same do siebie, ale również do innych figur. Jeżeli mamy dwie figury, które są swoim odbiciem lustrzanym, to istnieje punkt, wokół którego możemy obrócić obie figury o 180 stopni, tak, że idealnie się pokryją. Sprawdźmy, które z tych figur są symetryczne względem zaznaczonego punktu.
Figurami wyjątkowymi pod tym względem są okrąg i koło. Każde dwa koła lub okręgi o promieniach tej samej długości są symetryczne względem pewnego punktu.