×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

5. Zaokrąglanie liczb

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Zaokrąglanie liczb

Zaokrąglanie liczb to rzucanie na nie upraszczającego czaru...
Zaokrąglanie polega na zastąpieniu liczby inną liczbą, która jest jej najbliższym przybliżeniem. Do zapisu liczby w przybliżeniu używamy takiego znaku. (≈)

Jak to robimy?
Jeżeli cyfra bezpośrednio po miejscu, do którego zaokrąglamy, jest równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę. Oznacza to, że cyfra na miejscu, do którego zaokrąglamy, zwiększa się o 1, a cyfry po niej stają się zerami.
Jeżeli cyfra bezpośrednio po miejscu, do którego zaokrąglamy, jest mniejsza niż 5, to liczbę zaokrąglamy w dół. Wtedy cyfra na miejscu, do którego zaokrąglamy, pozostaje bez zmian, a wszystkie cyfry po niej, stają się zerami.


Zaokrąglanie do jedności
Zaokrąglając liczbę do jedności, patrzymy na jej cyfrę części dziesiętnych.
Jeżeli jest ona równa lub większa, niż 5, to cyfrę jedności zwiększamy o 1, a przecinek wraz ze wszystkimi cyframi po nim, usuwamy.
Jeżeli jest mniejsza niż 5, to cyfrę jedności pozostawiamy bez zmian, a przecinek, wraz ze wszystkimi cyframi po nim, usuwamy.

Zaokrąglanie do dziesiątki
Aby zaokrąglić daną liczbę do dziesiątki, zaznaczamy sobie jej cyfrę dziesiątek i patrzymy na kolejną cyfrę liczby, czyli cyfrę jedności.
Jeżeli jest ona równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę. Cyfra dziesiątek zwiększa się wtedy o 1, a wszystkie kolejne cyfry po niej stają się zerami.
Jeżeli cyfra jedności jest mniejsza niż 5, to liczbę zaokraglamy w dół. Wtedy cyfra dziesiątek pozostaje bez zmian, a wszystkie kolejne cyfry po niej stają się zerami.

Zaokrąglanie do setki
Chcąc zaokrąglić liczbę do setki, patrzymy na jej cyfrę dziesiątek.
Jeżeli jest ona równa lub większa, niż 5, to cyfra setek zwiększa się o 1, a wszystkie cyfry po niej stają się zerami.
Jeżeli jest mniejsza niż 5, to cyfra setek pozostaje bez zmian, a wszystkie cyfry po niej stają się zerami.


Zaokrąglanie do części dziesiętnych
Gdy zaokrąglamy liczbę do części dziesiętnych, patrzymy na jej cyfrę części setnych.
Jeżeli jest ona równa lub większa, niż 5, to cyfrę części dziesiętnych zwiększamy o 1, a wszystkie cyfry po niej usuwamy.
Jeżeli jest mniejsza niż 5, to cyfra części dziesiętnych pozostaje bez zmian, a wszystkie cyfry po niej usuwamy.

Zaokrąglanie do części setnych
Przy zaokrąglaniu liczby do części setnych, patrzymy na jej cyfrę części tysięcznych.
Jeżeli jest ona równa lub większa, niż 5, to cyfrę części setnych zwiększamy o 1, a wszystkie cyfry po niej usuwamy.
Jeżeli jest mniejsza niż 5, to cyfra części setnych pozostaje bez zmian, a wszystkie cyfry po niej usuwamy.

Zadanie dla Ciebie: Zaokrąglij liczbę 2816,357 do dziesiątki, setki, jedności, części dziesiętnych i części setnych.