×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

3. Pole trapezu

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Pole trapezu

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać pole trapezu. To kolejne zaklęcie, którego poznanie z pewnością przyda Ci się w podróży po matematycznym świecie.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Zgodnie z tą definicją trapezem jest także kwadrat, prostokąt, romb i równoległobok.

Skupmy się jednak na typowym trapezie, czyli takim, który ma tylko jedną parę równoległych boków. Te równoległe boki nazywamy podstawami i oznaczamy je literami a i b. Pozostałe boki możemy oznaczyć kolejno literami c i d. Odległość między podstawami to wysokość trapezu. Jak zwykle, oznaczymy ją małą literą h.

Pole trapezu to suma długości podstaw podzielona przez dwa i pomnożona przez wysokość.
Pole trapezu wyrażamy wzorem pe równa się a plus be nad dwa razy ha.
P = a+b
------- * h
2

Zróbmy wspólnie zadania.

Podstawy trapezu mają długości 6 cm i 4 cm, a wysokość wynosi 3 cm. Oblicz pole tego trapezu.
Pole równa się a plus be nad dwa razy ha.
P = (6 cm + 4 cm) / 2 x 3 cm
P = 10 cm / 2 x 3 cm skracamy ułamek
P = 5 cm x 3 cm
To się równa 15 cm²
A więc pole tego trapezu wynosi 15 cm².

Przejdźmy do następnego zadania,
Podstawy trapezu mają długości 10 cm i 6 cm, a wysokość wynosi 5 cm. Oblicz pole tego trapezu.
P = (10 cm + 6 cm) / 2 x 5 cm
P = (16 cm / 2 x 5 cm skracamy ułamek
P = 8 cm x 5 cm
To się równa 40 cm²
A więc pole tego trapezu wynosi 40 cm².

Czy uda Ci się wykonać kolejne zadanie samodzielnie?
a = 7 cm
b = 5 cm
c = 4 cm