×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Oblicz pole równoległoboku

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Pole równoległoboku

Dziś nauczymy się obliczać pole czworokątnej figury, zwanej równoległobokiem.

Jak już zapewne wiesz z poprzednich lekcji, równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych
Jego pole obliczamy mnożąc długość podstawy przez wysokość, czyli przez odległość pomiędzy podstawami.
Zapisujemy to za pomocą wzoru P = a * h, gdzie P oznacza pole równoległoboku, a - długość podstawy, a h - wysokość.

Obliczmy wspólnie pole równoległoboku o podstawie długości 10 cm i wysokości 5 cm.
Aby obliczyć pole, stosujemy wzór: P = a * h.
Podstawiamy do wzoru nasze wartości. Pole = 10 cm x 5 cm, co równa się 50cm².
Pole równoległoboku wynosi 50cm²,

Drugie zadanie
Oblicz pole równoległoboku o podstawie długości 7 cm i wysokości 4 cm.
Pole = 7 cm x 4 cm, co razem daje 28 cm².
Pole równoległoboku wynosi 28 cm².

Pamiętaj, że kwadrat i prostokąt są także równoległobokami. Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.