×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

3. Ile jest liczb całkowitych

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Liczby całkowite

Jako prawdziwy matematyczny mag musisz wiedzieć, czym są liczby całkowite. To właśnie one tworzą fundament naszej liczbowej rzeczywistości.

Liczby całkowite to zbiór liczb, który obejmuje wszystkie liczby naturalne i liczby przeciwne do nich, a także zero.

Liczby naturalne to liczby, które są całkowite i dodatnie. Na przykład 1, 2, 3. Nie zawierają one części dziesiętnych, ani części ułamkowych.
Liczby przeciwne do nich to ich ujemne odpowiedniki, których . Ich zapis poprzedzamy znakiem ""minus"". Na przykład liczby -1, -2, i -3 są liczbami przeciwnymi do liczb 1, 2 i 3. Te liczby są ujemne, czyli mniejsze od zera.
Zero tworzy granicę miedzy liczbami ujemnymi, a dodatnimi. To jak dwa różne królestwa, oddzielone od siebie wielkim murem.
Wszystkie liczby na osi liczbowej rosną w prawą stronę. W przypadku liczb dodatnich jest to dla nas oczywiste. Łatwo nam ocenić, która liczba dodatnia jest większa. Przyjrzyj się teraz liczbom ujemnym. One również rosną w prawą stronę. Im liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest ona większa. Liczba -1 jest zatem większa, niż liczba od liczby -5.

Jak to możliwe? Jako przykład posłuży nam termometr. Kiedy temperatura jest wyższa - gdy wynosi -5 stopni Celsjusza, czy gdy wynosi -20? -5 stopni to więcej, niż -20 stopni, ponieważ tej temperaturze jest dużo bliżej do magicznej granicy - zera. Jest wtedy o wiele cieplej.


Mając tę wiedzę, spróbuj wskazać, która z liczb jest większa. Gdy odliczanie się skończy, pokażę Ci prawidłową odpowiedź.