×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Objętość sześcianu

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Objętość sześcianu

Objętość sześcianu to informacja o tym, ile przestrzeni znajduje się wewnątrz tej idealnie symetrycznej bryły.

Objętość to miara przestrzeni, którą dana bryła zajmuje w trójwymiarze. Objętość wyrażamy w jednostkach miary do sześcianu.

- Nie rozumiem...
- Załóżmy, że chcesz napełnić ten sześcian wodą. Aby dowiedzieć się, ile wody potrzebujesz, aby napełnić cały sześcian, musisz obliczyć jego objętość.
- Aha! Teraz brzmi zrozumiale.

Wzór na objętość sześcianu to ""a"" do sześcianu, gdzie ""a"" to długość krawędzi sześcianu.
V = a³

- Algebro, ale dlaczego objętość oznaczamy literą V?
- Dobre pytanie, Lena! Jest to skrót od angielskiego słowa ""volume"" oznaczającego właśnie objętość.
- Okej. To ma sens! Możemy zrobić zadania?
- Jasne. Oto pierwsze z nich.

Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości 3 cm.
a³ to (3 cm)³
(3 cm)³ to 3 cm ⋅ 3 cm ⋅ 3cm, co równa się 27 cm³.
Oznacza to, że objętość sześcianu wynosi 27 cm³.

Inny przykład.
Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości 5 m.
(5 m)³ to 5 m ⋅ 5 m ⋅ 5 m. To się równa 125 m³.
Objętość tego sześcianu wynosi 125 m³.

Z ostatnim zadaniem na pewno poradzisz sobie sama.
Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości 2 cm.
V = (2 cm)³ = 8 cm³