×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

2. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

Każdy z kątów pełni swoją unikalną rolę w geometrii. Dziś przyjrzymy się im jeszcze bliżej.

Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe to różne rodzaje kątów, które tworzą się, gdy przecinają się przez siebie dwie proste lub gdy dwie proste przecina trzecia.

Kąty przyległe to kąty, które mają wspólne ramię i razem tworzą kąt półpełny, czyli wynoszący 180 stopni.

Kąty wierzchołkowe to pary kątów tej samej miary, które powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych. Kąty wierzchołkowe leżą naprzeciwko siebie i mają tę samą miarę.

Kąty odpowiadające tworzą się, gdy dwie proste przecina trzecia. Leżą one po tej samej stronie przecinającej prostej. Gdy przecinane proste są równoległe, to kąty odpowiadające mają tę samą miarę. Gdy proste nie są równoległe, to kąty odpowiadające mają różne miary.

Kąty naprzemianległe to kąty, które także powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych trzecią prostą. Są to kąty, które leżą po przeciwnych stronach przecinającej prostej. Gdy przecinane proste są równoległe, to kąty naprzemianległe mają tę samą miarę. Gdy proste nie są równoległe, to kąty naprzemianległe mają różne miary.

Przyjrzyj się wszystkim rodzajom kątów jeszcze raz.
Czy potrafisz już rozpoznać te kąty?"