×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Podzielność liczb przez 3

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Podzielność przez 3 i 9

Wiem już bardzo dużo o podzielności liczb... A czy zdradzisz mi jeszcze, które liczby dzielą się przez 3 i 9?
Oczywiście!
Z chęcią podzielę się z Tobą kolejnymi matematycznymi tajnikami.

[PODZIELNOŚĆ PRZEZ 3]
Zapamiętaj.
Liczba dzieli się przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3.

Aby dowiedzieć się czy liczba jest podzielna przez trzy, musimy dodać do siebie wszystkie jej cyfry i sprawdzić, czy otrzymana liczba dzieli się przez trzy bez reszty.

Czy liczba dwadzieścia pięć jest więc podzielna przez trzy? Nie, bo suma jej cyfr to siedem, a siedem nie dzieli się przez trzy bez reszty.
A liczba 108? Tak, ta liczba jest podzielna przez 3. bo suma jej cyfr to 9, a liczba 9 jest podzielna przez 3.

Sprawdź, czy te liczby są podzielne przez trzy. Wykonaj dodawanie samodzielnie.


[PODZIELNOŚĆ PRZEZ 9]
Zapamiętaj.
Liczba dzieli się przez 9, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 9.
Liczba sto trzydzieści pięć jest podzielna przez 9, bo suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

Mam dla Ciebie zadanie. Wskaż teraz wszystkie liczby podzielne przez 9.
Psst. Na koniec zdradzę Ci jeszcze jeden sekret. Każda liczba podzielna przez 9, jest też podzielna przez 3.

Powtórzmy.
Liczba dzieli się przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3.
Liczba dzieli się przez 9, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 9.