×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Obwód kwadratu

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Obwód kwadratu

Wiesz już sporo o obwodzie trójkąta. Dziś dowiemy się jak obliczać obwód kolejnej figury geometrycznej - kwadratu.

Kwadrat to płaska figura geometryczna o czterech bokach równej długości, tworzących cztery kąty proste. Boki kwadratu oznaczamy literą a.
Obwód kwadratu to suma długości wszystkich jego boków.

Liczymy go mnożąc 4 przez długość jego boku, czyli 4 x a.

Przykładem kwadratu jest plansza szachownicy, której wszystkie boki mają taką samą długość. Wszystkie pola szachownicy również są kwadratami.

Policzmy teraz obwód kwadratu o boku długości 5 cm. Obwód kwadratu = 4 x długość jego boku. 4 x 5 cm to 20 cm.
Obwód tego kwadratu wynosi 20 cm.

A jaki obwód ma kwadrat o boku długości 7 m? 4 x 7 m to 28 m. Obwód tego kwadratu to 28 m.

Ostatnie zadanie spróbuj zrobić sam. Policz obwód kwadratu o boku długości 10 cm.