×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową

Umiesz już dodawać i odejmować pisemnie. Przejdźmy więc do mnożenia. Czeka nas kolejnych kilka zasad.

Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową to podstawowa umiejętność matematyczna, która pozwala na szybkie i proste obliczanie większych iloczynów. Proces ten jest prosty, ale wymaga dokładności i zrozumienia kilku kluczowych kroków.

Jakich?

Najpierw zapisujemy liczbę wielocyfrową na górze, a liczbę jednocyfrową, przez którą chcemy pomnożyć, zapisujemy pod nią, wyrównując do prawej strony.
Następnie mnożymy każdą cyfrę liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową, zaczynając od prawej strony.
Jeśli podczas mnożenia uzyskujemy liczbę dwucyfrową, zapisujemy pod linią tylko cyfrę jedności i przenosimy cyfrę dziesiątek dalej, nad cyfrę po lewo od mnożonej. Przy jej mnożeniu dodajemy przeniesioną cyfrę.
Po pomnożeniu wszystkich cyfr, pod linią otrzymujemy nasz iloczyn.


Spróbujmy razem pomnożyć 123 przez 4.

123
x 4
-------
492

Mnożenie 3 x 4 daje 12. Zapisujemy 2 i przenosimy 1 dalej.
Następnie 2 x 4 = 8. Dodajemy do tego przeniesione 1, czyli łącznie 9.
Ostatnie mnożenie to 1 x 4, czyli 4.
Wynik naszego mnożenia to 492.

Następne zadanie, pomnóżmy 567 przez 5.

567
x 5
-------
2835

Mnożymy 7 x 5 co daje 35. Zapisujemy tylko 5, a 3 przenosimy dalej.
Następnie 6 x 5 + przeniesione 3 daje 33, zapisujemy 3 i przenosimy 3 dalej.
5 x 5 plus + 3 daje nam 28.Zapisujemy 8 i przenosimy 2.
Mnożona liczba nie ma cyfry tysięcy, dlatego przeniesione 2 po prostu przepisujemy i tym sposobem otrzymujemy wynik: 2835.