×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

2. Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową

Dzisiaj będziemy mnożyć przez liczby dwucyfrowe, odkrywając, jak przekształcamy proste liczby w znacznie większe iloczyny.

Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową jest nieco bardziej złożone, niż przez liczbę jednocyfrową, ale opiera się na podobnych zasadach. To umiejętność kluczowa dla magów matematyki.

Najpierw zapisujemy liczbę wielocyfrową na górze, a pod nią liczbę dwucyfrową, przez którą chcemy ją pomnożyć, wyrównując do prawej strony.
Rozpoczynamy mnożenie od cyfry jedności liczby dwucyfrowej. Mnożymy ją przez każdą cyfrę liczby wielocyfrowej, zaczynając od prawej. Tak samo, jak robiliśmy to z liczbą jednocyfrową.
Następnie mnożymy cyfrę dziesiątek liczby dwucyfrowej przez każdą cyfrę liczby wielocyfrowej, zaczynając od prawej. Wyniki zapisujemy pod poprzednimi, przesuwając o jedno miejsce w lewo.
Puste miejsce pod cyframi jedności to zero. Dla ułatwienia możemy je dopisać.
Aby otrzymać końcowy iloczyn, sumujemy oba wyniki. Przy dodawaniu pamiętamy o przenoszeniu dziesiątek.
I mamy wynik: 5535.

Kolejne zadanie. Pomnóżmy 234 przez 56.

Podobnie, najpierw mnożymy 6 przez 234.
Czyli, 6 x 4 to 4 i 2 dalej.
6 x 3 + 2 to 0 i 2 dalej.
6 x 2 + 2 to 14. Jako, że nie ma więcej cyfr do pomnożenia, jedynkę przepisujemy.
A teraz 5 razy 234, zapisując wynik przesunięty o jedno miejsce w lewo.
5 x 4 to 0 i 2 dalej.
5 x 3 + 2 to 7 i jeden dalej.
5 x 2 + 1 to 11. Jedynkę przepisujemy.

Na miejscu jedności możemy dopisać zero, a następnie wykonujemy dodawanie.
Jedynkę przepisujemy. Wynik to 13104.