×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

3. Wpisz liczby rosnąco w zakresie 500

Drogi Użytkowniku,
to zadanie dostępne jest tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się i wykupili abonament.


Rejestracja Zaloguj Inne zadanieDobrze!

Zobacz ranking gry

 

liczby całkowite, obliczanie ułamka danej liczby, liczby dwucyfrowe, mnożenie ułamków przez liczby naturalne, mnożenie ułamków przez liczby całkowite, liczby calkowite, liczby wymierne przykłady, liczby ujemne, dzielenie ułamków przez liczby naturalne, procent z liczby, liczby dziesiętne, wpisz odpowiednie liczby naturalne lub ułamki zwykłe, liczby rzymskie zadania, liczby mieszane, procent z danej liczby, liczby rzymskie, liczby podzielne przez 3, liczby rzymskie ćwiczenia, obliczanie ułamka danej liczby zadania, liczby całkowite ujemne, mnożenie ułamków przez liczby naturalne klasa 5, mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe, liczby wymierne zadania, liczby arabskie na rzymskie, kwadrat liczby, liczby podzielne przez 5, liczby jednocyfrowe, obliczanie ułamka danej liczby zadania tekstowe, sześcian liczby, dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe, jaki to procent z liczby, liczby podzielne przez 2, liczby całkowite zadania, ułamek z liczby, obliczanie ułamka z liczby, liczby naturalne i ułamki, dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe, oblicz ułamek danej liczby, dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe przykłady, mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne, liczby dla dzieci, liczby całkowite ujemne większe od -7, liczby rzymskie i arabskie, liczby w mnożeniu, liczby rzymskie na arabskie, iloczyn liczby, zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe, obliczanie ulamka danej liczby, dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe przykłady, zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy, obliczanie ułamka danej liczby klasa 5, liczby wymierne, rzymskie liczby, liczby całkowiete, ułamki zwykłe i liczby mieszane, sprawdzian z matematyki klasa 5 liczby i działania, liczby naturalne zadania, zamień ułamki niewłaściwe na liczby mieszane, mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, liczby rzymskie sprawdzian, dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne, liczby dziesiętne zadania, liczby dziesietne, liczby naturalne ujemne, liczby ujemne zadania, ułamek danej liczby, obliczanie ułamka z liczby zadania, dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe zadania, ułamek danej liczby zadania, liczby od 1 do 10, dzielenie ułamków przez liczby całkowite, sprawdzian z matematyki klasa 6 liczby naturalne i ułamki, mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe zadania, test z matematyki klasa 5 liczby naturalne, liczby arabskie, wszystkie liczby rzymskie, procenty z liczby, zadania interaktywne liczby dziesiętne klasa 5, obliczanie ułamka z danej liczby, obliczanie ułamka z danej liczby zadania, zamiana ułamków na liczby dziesiętne, liczby rzymskie test, zamiana liczby na ułamek, obliczanie ułamków danej liczby, liczby rzymskie kartkówka, obliczanie ułamka danej liczby przykłady, obliczanie liczby z danego ułamka, mnozenie pisemne przez liczby jednocyfrowe, ćwiczenia liczby rzymskie, iloczyn liczby 2012, liczby całkowite dodawanie i odejmowanie, zamień ułamki niewłaściwe na liczby mieszane lub odwrotnie, mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe zadania