×

Drogi Użytkowniku,

to tylko próbka dla niezalogowanych. Ale zabawa wcale nie musi się kończyć!
Dołącz do społeczności MATMAG.pl rejestrując się w portalu i dokończ grę.

Jeżeli już masz u nas konto, zaloguj się.

 

Rejestracja Zaloguj Inne zadanie

 

×

Drogi Użytkowniku,

wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.

 

Abonamenty Inne zadanie

 

1. Dzielenie liczb 1 - 5 w zakresie 25

POWRÓT DO GRY WSZYSTKIE FILMY

Co to jest dzielenie

Dzielenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Jest działaniem odwrotnym do mnożenia. Liczba, którą dzielimy to dzielna, a liczba przez którą dzielimy to dzielnik. Wynik dzielenia to iloraz.

Aby zrozumieć, co to jest dzielenie i po co dzielimy, zobrazuję to na przykładzie.

Mama ma 6 jabłek i chce je rozdzielić pomiędzy swoje dzieci, tak aby każde otrzymało po tyle samo jabłek. Jak widać, każde z dzieci otrzymało po dwa jabłka. Zapiszmy to za pomocą działania.

Było 6 jabłek. Zostały podzielone na troje dzieci. Więc każde z nich otrzymało po 2 jabłka.

Dzielenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Liczba, którą dzielimy to dzielna, a liczba przez którą dzielimy to dzielnik. Wynik dzielenia to iloraz. Symbolem dzielenia jest taki znak.

Jak najprościej zrozumieć dzielenie?
Dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia. Co to oznacza w praktyce?
W poprzednim przykładzie mamy troje dzieci, a każde z nich ma 2 jabłka. Możemy to zapisać za pomocą mnożenia 3 x 2. Wynik takiego mnożenia na pewno już znasz. Jest to 6. I jest to dokładnie tyle, ile jabłek miała mama w naszym przykładzie.

6 : 2 = 3 bo 2 x 3 = 6

Spróbujmy teraz rozwiązać taki przykład:
20 : 4
Ile to się równa?
Zastanawiamy się, jaka liczba pomnożona przez 4 daje nam wynik 20. Jest to 5. zatem 20 : 4 = 5 bo 4 x 5 = 20

Widzisz? Jeśli tylko dobrze umiesz tabliczkę mnożenia, dzielenie nie będzie kryło przed Tobą tajemnic.

Omówmy kilka zasad, które odnoszą się do szczególnych przypadków dzielenia.

Jeżeli dowolną liczbę podzielimy przez 1, to liczba ta nie zmieni się. Przykład z cukierkami. Mama ma trzy cukierki i jedno dziecko. Jeżeli chce cukierki rozdać wszystkim dzieciom po równo, a ma tylko jedno dziecko, to to dziecko otrzyma wszystkie trzy cukierki. Wynik jest taki sam, jak dzielna. Właśnie o tym mówi ta zasada.

Kolejna zasada. Aby dzielenie było możliwe do wykonania, dzielnik nie może być równy zeru. Załóżmy, że mamy do podzielenia 3 cukierki, ale nie ma nikogo, komu moglibyśmy je rozdać. W takiej sytuacji w ogóle nie dochodzi do działania. O tym mówi ta zasada. Dzielenie przez zero jest niewykonalne.

Następna rzecz warta zapamiętania. Jeśli dzielnik jest taki sam, jak dzielna, to wynik zawsze będzie równy 1. Mama miała trzy cukierki, które podzieliła pomiędzy troje swoich dzieci. Każde dziecko otrzymało po jednym cukierku.

Ostatnia zasada dotyczy dzielenia 0. Jeżeli 0 podzielimy przez dowolną liczbę, to wynik jest równy 0. Mama nie miała cukierków, a każde z jej trojga dzieci chciało otrzymać cukierka. Skoro mama nie miała cukierków, to żadne z dzieci nie otrzymało cukierka.

Postaraj się zapamiętać te zasady. Wówczas dzielenie stanie się dużo łatwiejsze.